Menu

Sherri Shepherd – If you don’t go towards…


“If you don’t go towards the thing you fear, you won’t be able to say you lived.”
-Sherri Shepherd